Oslo Norway cup Jaith 2024 - Start time: 05:00

Lofts: 15, Total pigeons: 165, Pigeons landed: 0, Pigeons remaining: 165

Name # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 # 9 # 10 # 11 Total
1ustad Raja Sadat 03015876668
Mohri Sharif
00:00
2Master Ahsan Gondal 03215955458
Alampur Gondlan
00:00
3Sheikh Usman 03056265844
Lala Musa
00:00
4Peer Fawad Azeem 03441238050
Amra
00:00
5Khuram Shahzad Mir 03359595222
Jhelum
00:00
6Malik Zahid& Malik Mazhar
Bidar Marjan
00:00
7Zaheer
Kinara
00:00
8Ustad Raja kaka chatt Ustad Taswar shah
Dhunni
00:00
9Etzaz Ahsan
Amra
00:00
10Ch Naveed & Rafaqat
Uttam
00:00
11Malik Umar
Dina
00:00
12Ch Jabbar 03338451230
FATTA BHAND
00:00
13Ch Sarfraz & Tasawar 03498305565
Kharian
00:00
14Ch Asghar lilla Mehmmend chakk
00:00
15Ustad Saith Aktar
Bagwal
00:00